beefodio
Hive Alive (Hajv Alajv)

HiveAlive je dodatak za ishranu pčela. Sa korišćenjem potižemo visoku otpornost protiv bolesti (posebno protiv Nosema ceranae)

Hive Alive

-Jača društva

-Poboljšava apsorpciju hranljivih sastojaka/proteina/ šećera

-Povećava prinos

-Pospešuje razvoj društva

-Prirodni aktivni sastojci

-Jednostavan je za korišćenje

-Sprečeva da sirup ne fermentira

Opširnije

Slike

hive_alive_New.png

Cena(RSD)

Količina Jedinica Cena(RSD)
100 ml 2400

Dokumenti

Hive Alive (Hajv Alajv)

Narudžba

Količina Jedinica